Hem |   Om hemsidan  
Askersunds historia
Askersund har en lång historia
Askersunds historia härstammar från vikingatiden. Omkring år 900 flammade gravbålen på åsen vid Husabergsudde. Gravfältet vid Husabergsudde utgrävdes i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Man fann då spännbucklor av brons och spjutspetsar. Norra Vätterbygden som detta område också kallas, kan räknas som ett av Närkes äldsta bosättningsområden. År 1314 nämndes Askersund för första gången i ett påvebrev.
Askdunge vid sundet
Namnet Askersund härstammar från ordet "aeske" eller "aska" som var beteckningen för askdunge. Samhället låg vid ett sund som omgavs av askar så namnet blev "askdungen vid sundet" och så småningom Askersund.
Järnhantering
Samhället växte och man försörjde sig på nubb- och spiksmide. Järn fanns tillgängligt på nära håll i området kring Åmmeberg och Lerbäck, "Västra berget".
I mitten av 1300-talet fick bergsmännen tillstånd av dåvarande kung Magnus Eriksson att bryta järn. Trakten kring Askersund hade stor betydelse för den medeltida svenska järnproduktionen.
Två marknader per år
Gustav Vasa besökte Askersund år 1550. Anledningen till besöket var att bergsmännen levererade dåligt järn. Gustav Vasa tyckte, att Askersund hade en naturlig hamn med förbindelse ut i Vättern och låg dessutom mellan de svårgenomträngliga och farliga vildmarkerna Tiveden och Tylöskogen. Kungen bestämde, att Askersund skulle bli handels- och marknadsplats. Två marknader skulle äga rum per år. Än idag anordnas en vår- och höstmarknad i Askersund.
Stadsrättigheter
Den 13 juni 1643 fick Askersund sina stadsrättigheter av drottning Kristinas förmyndarregering. I stadsvapnet avbildades en smed med en lyft slägga.
Stor brand
Den 6 juni 1776 brann hela staden ned med undantag av åtta till nio hus, som tillhörde de allra sämsta husen. Branden började i södra Bergen vid middagstid i ladugården hos rådman Qvist. Det var mycket dåligt väder med nästan orkanstyrka och på kvällen var hela staden nedbränd. Det enda bevarade hus som med säkerhet fanns redan före branden är ”Sagerska huset”, beläget på Södra Udden, intill Strandpromenaden.
Genom bidrag från staten och många frivilliga offergåvor fanns här en ny stad redan efter tio år, på den gamla stadens plats.
Hus bevarade
Idag kan man se några av Askersunds gamla hus från stadskärnan bevarad i Askersunds Hembygdsgård i Stadsparken. Bland annat Tullstugan och Paviljongen.

 
Syfte och målsättning  
Verksamhet  
Aktiviteter  
Askersunds
historia
 
Stadgar  
Styrelsen  
Arkiv (protokoll mm.)  
Husskyltar  
Bildarkiv  
Kontakt  
Länkar  
     
     
Gamla Askersund, tel. 070-510 45 17 Kontakta oss gärna på e-post tivelius.bengt@gmail.com Webbdesign NIK